Bij Viasit staat de mens - als klant en als medewerker - binnen alle activiteiten centraal. Milieu- en gezondheidsbescherming zijn voor ons daarom een integraal bestanddeel van onze bedrijfsstrategie.

Wij zijn EMAS-gecertificeerd!

EMAS staat voor "Eco-Management and Audit Scheme” en is een door de Europese Gemeenschap in 1993 ontwikkeld instrument voor ondernemingen die hun milieuprestaties willen verbeteren. EMAS is wereldwijd het meest veeleisende systeem voor duurzaam milieubeheer en de eisen zijn dan ook veel strenger dan die van norm ISO 14001.

EMAS is zeer prestatiegericht en omvat duidelijk vastgestelde milieudoelstellingen en wij hebben ons ertoe verplicht deze te realiseren. Daartoe behoort bijvoorbeeld de verlaging van het verbruik van energie, verpakkingsmaterialen en bepaalde ressources. Deze doelstellingen worden in onze milieuverklaring duidelijk omschreven en zijn openbaar. De verwezenlijking wordt door een onafhankelijke, wettelijk erkende milieuverificateur tijdens regelmatige audits gecontroleerd.

DIN EN ISO 14001

In 2006 werd ons geïntegreerde milieumanagementsysteem (IMS) voor het eerst conform de norm ISO 14001 gecertificeerd en voor het laatst in 2015 gehercertificeerd.

ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde en toegepaste standaard voor milieumanagementsystemen. De norm werd in 1996 door de Internationale Organisatie voor Normalisatie gepubliceerd en voor het laatst in 2015 d.m.v. een novelle aangepast. De internationale norm legt eisen aan een milieumanagementsysteem vast waarmee een organisatie zijn milieuprestaties kan verbeteren, wettelijke en overige verplichtingen kan vervullen en milieudoelstellingen kan realiseren.