• Haus mit moderner Architektur

Designeisen

Design en kunst zijn twee planten van dezelfde wortel

Designeisen om gegronde redenen!

Een stoel is een stoel - is dat wel de hele waarheid? En wat drijft de fabrikant van een zo alledaags product eigenlijk om zich aan kunst te wijden, dit regionaal te stimuleren en te sponseren? Het is waarschijnlijk de liefde voor design en onze kennis dat design en kunst twee planten van een en dezelfde wortel zijn. Wie zou ook willen bestrijden dat design en kunst zich historisch gezien pas door de scheiding van vrije en toegepaste kunst vanaf 1800 tot zelfstandige disciplines hebben ontwikkeld - bepaald door industrialisatie, technische vooruitgang en het in toenemende mate verdwijnen van levensverbanden. Sindsdien is design gericht op de gebruikswaarde, op de technische reproduceerbaarheid en is het gewijd aan de geperfectioneerde beheersing van materiaalsoorten en het samenspel van vorm en materiaal.

Design vormt het leven, terwijl de kunst het leven siert en telkens opnieuw interpreteert. Maar vervagen de grenzen tussen kunst en design in de huidige tijd niet meer en meer? Bij menige tentoonstelling worden design installaties in vredige harmonie met de werken van beeldende kunstenaars geëxposeerd. Sommigen hebben het over een object, anderen over een product - soms wordt hetzelfde bedoeld. De benaming object impliceert enkel het afzien van een gebruikswaarde en de toenadering tot een kunst-object, dat een duidelijke relatie met alledaagse voorwerpen vertoont en zich zodoende fundamenteel onderscheidt van het schilderij of het beeld.

Maar natuurlijk hebben wij een grote passie voor met name het design. Zo heeft ook het design van onze producten telkens weer prijzen binnengesleept, wat niet in de laatste plaats onze bekendheid en acceptatie op de markt aanzienlijk vergroot heeft. Om die reden vervult design voor viasit een dubbele functie: enerzijds helpt het om de objectieve, ergonomische producteigenschappen, die onverminderd op de voorgrond staan, in het juiste licht te plaatsen. Anderzijds ondersteunt de consequente designgerichtheid de opbouw van het merkimago. En dus ontwikkelt viasit zijn producten in het spanningsveld tussen emotionele toegevoegde waarde voor de naar individuele expressievormen zoekende consument enerzijds en de merkprofilering in een aangescherpte concurrentiestrijd anderzijds.